nawierzchnie betonowe
roboty drogowe
+48 34 360 9014 budpol@list.pl
 • Budowa obwodnicy Łodzi A1; Okres realizacji 2015-2016
 • Budowa płyt postojowych na lotnisku w Szymanach; Okres realizacji 2014
 • Budowa płyt postojowych na lotnisku w Goleniowie; Okres realizacji 2014
 • Budowa płyt postojowych na lotnisku Chopina w Warszawie; Okres realizacji 2014
 • Budowa nowej drogi startowej na lotnisku w Pyrzowicach; Okres realizacji 2013 - 2014
 • Modernizacja infrastruktury na terenie zakładu w Kunicach; Okres realizacji 2012 - 2013
 • Budowa placów składowych w Nowej Wsi Lęborskiej; Okres realizacji 2012 - 2013
 • Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Pawlikowice - Rzgów; Okres realizacji 2012 - 2013
 • Budowa drogi w Nowej Wsi Lęborskiej; Okres realizacji 2011-2012
 • Budowa drogi Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka; Okres realizacji 2011-2012
 • Budowa nawierzchni betonowej na terenie Airproduct w Częstochowie; Okres realizacji 2011 - 2012
 • Wykop szerokoprzestrzenny na terenie cementowni Działoszyn; Okres realizacji 2010 - 2012
 • Prace makroniwelacyjne na terenie międzynarodowego portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach; Okres realizacji 2008-2009
 • Eksploatacja kopalni dla zakładu w Lęborku; Okres realizacji 2009 - 2016
 • Eksploatacja kopalni w Nowa Wieś Lęborska; Okres realizacji 2009 - 2016
 • Eksploatacja kopalni dla zakładu w Oleśnicy; Okres realizacji 2009 - 2016
 • Budowa zakładu ceramiki w Kupnie; Okres realizacji 2009-2010
 • Budowa zakładu ceramiki w Oleśnicy dla Wienerberger; Okres realizacji 2007-2009
 • Eksploatacja kopalni dla zakładu w Toruniu; Okres realizacji 2004 - 2016
 • Eksploatacja kopalni dla zakładu w Dobrym; Okres realizacji 2004 - 2016
 • Eksploatacja kopalni dla zakładu w Miedziance; Okres realizacji 2004 - 2016
 • Eksploatacja kopalni dla zakładu w Legnicy; Okres realizacji 2003 - 2016
 • Eksploatacja kopalni dla zakładu w Kupnie; Okres realizacji 2003 - 2016
 • Eksploatacja kopalni dla zakładu w Gnaszynie; Okres realizacji 2002 - 2016
 • Eksploatacja kopalni dla zakładu w Honoratce; Okres realizacji 2000 - 2016
 • Budowa zakładu prefabrykacji w Koninie; Okres realizacji 2003-2005
 • Budowa zakładu ceramiki w Gnaszynie; Okres realizacji 1999-2000

Roboty ziemne polegały na wykonywaniu budowli ziemnych czyli wykopów i nasypów o różnym kształcie i wymiarach oraz przygotowywaniu powierzchni terenu do innych robót. W zakres robót ziemnych wchodziło usuwanie warstwy ziemi roślinnej, usuwanie krzewów i drzew, wykonywanie wykopów tj. odspajanie i wydobywanie urobku z wykopu oraz przemieszczanie go na wskazane miejsce, formowanie nasypów oraz wyrównywanie powierzchni terenu.